Logo

Forskning

Dokument att ladda ner

  • Registerforskning - på sjukhus 2023PDF

    Dokumentet ger en översikt av registerforskningens resultat vad gäller hjärtstopp på sjukhus och är författat av biträdande registerhållare Johan Herlitz, 2023.

  • Registerforskning - utanför sjukhus 2023PDF

    Dokumentet ger en översikt av registerforskningens resultat vad gäller hjärtstopp utanför sjukhus och är författat av biträdande registerhållare Johan Herlitz, 2023.