Logo

Översikt registerforskning på och utanför sjukhus

Översikter av registerforskningens resultat kan läsas under fliken "Om registret" vidare "Forskning" vad gäller hjärtstopp på och utanför sjukhus och är författat av biträdande registerhållare Johan Herlitz (2023).