Logo

Överlevnaden efter hjärt-lungräddning ökar

Om en liten tant ramlar ihop med hjärtstopp på en svensk gata idag är det ganska troligt att vittnen agerar snabbt och ändamålsenligt. Hjärt-lungräddning har blivit en folkrörelse. Och överlevnaden efter livräddaringripanden har mer än fördubblats sedan millennieskiftet.