Logo

Nya data om förbättrad överlevnad i årsrapport

Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets nya årsrapport innehåller data om förbättrad överlevnad efter hjärt-lungräddning. För hjärtstopp på sjukhus noteras att överlevnaden ökade från 26.0% till 32.8% mellan 2009 och 2017. För hjärtstopp utanför sjukhus noteras att överlevnaden ökade från 4.4% år 2000 till 11.4% år 2017. Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (>90%) en god eller en relativt god cerebral funktion.