Logo

Ny årsrapport visar att HLR räddade ett liv var sjätte timme 2021

I den senaste årsrapporten från Svenska Hjärt-lungräddningsregistret noteras att HLR-verksamheten alltjämt räddar cirka ett liv var sjätte timme, totalt 1450 liv under 2021. Detta är mycket glädjande sett i ljuset av att vi har genomgått en pandemi som försvårat sjukvårdsarbetet.